1401/11/14 : جمعه
کد خبر : 102116
تاریخ ارسال : 1395/02/12    

آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون مدرسان

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان(نوبت دوم) دوشنبه 13 اردیبهشت ماه (فردا) به پایان می رسد.
آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون مدرسان
مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان(نوبت دوم) دوشنبه 13 اردیبهشت ماه (فردا) به پایان می رسد.

به گزارش سایت خانه، اعضایی که قصد اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان(نوبت دوم) دارند تا فردا، (دوشنبه 13 اردیبهشت ماه) فرصت خواهند داشت تا با کارت معتبر عضویت به خانه موسیقی مراجعه و  کاندیداتوری خود را اعلام نمایند. 

طبق ماده پنجم آئین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، اعضایی که قصد نامزدی در انتخابات هیئت مدیره کانون های تخصصی را دارند باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود در انتخابات را به هیئت مدیره کانون اعلام نمایند.

تعداد اعضای کانون مدرسان برای تشکیل نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون  که قرار بود 4 اردیبهشت ماه برگزار شود، به حد نصاب لازم نرسید و نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون دوشنبه، 20 اردیبهشت ماه 95  برگزار می شود.

طبق ماده سوم  آیین نامه، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

لازم به توضیح است، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان 20 اردیبهشت ماه 95  از ساعت 14  الی 17 در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی- خیابان شهید موسوی(فرصت) برگزار می شود.


تبلیغات