1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 102108
تاریخ ارسال : 1395/02/07    

آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون آهنگسازان

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان(نوبت دوم) شنبه 11 اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون آهنگسازان
مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان(نوبت دوم) شنبه 11 اردیبهشت ماه به پایان می رسد.

به گزارش سایت خانه، اعضایی که قصد اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان(نوبت دوم) دارند تا شنبه 11 اردیبهشت ماه) فرصت خواهند داشت تا با کارت معتبر عضویت به خانه موسیقی مراجعه و  کاندیداتوری خود را اعلام نمایند. 

طبق ماده پنجم آئین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، اعضایی که قصد نامزدی در انتخابات هیئت مدیره کانون های تخصصی را دارند باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود در انتخابات را به هیئت مدیره کانون اعلام نمایند.

تعداد اعضای کانون آهنگسازان برای تشکیل نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون که قرار بود 1 اردیبهشت ماه برگزار شود، به حد نصاب لازم نرسید و نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون شنبه، 18 اردیبهشت ماه 95  برگزار می شود.

طبق ماده سوم  آیین نامه، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

لازم به توضیح است، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان 18 اردیبهشت ماه 95  از ساعت 14  الی 17 در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی(فرصت) برگزار می شود.

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصیتبلیغات