1401/11/14 : جمعه
کد خبر : 102097
تاریخ ارسال : 1395/02/04    

نوبت دوم 20 اردیبهشت ماه برگزار می شود/

نوبت اول مجمع عمومی کانون مدرسان به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون مدرسان جهت انتخابات هیئت مدیره این کانون به نصاب لازم نرسید و انتخابات در نوبت دوم(20 اردیبهشت ماه) برگزار می گردد.
نوبت اول مجمع عمومی کانون مدرسان به نصاب لازم نرسید
نوبت اول مجمع عمومی کانون مدرسان جهت انتخابات هیئت مدیره این کانون به نصاب لازم  نرسید و انتخابات در نوبت دوم(20 اردیبهشت ماه) برگزار می گردد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، تعداد اعضای کانون مدرسان برای تشکیل نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون که قرار بود 4 اردیبهشت ماه برگزار شود، به حد نصاب لازم نرسید.

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان دوشنبه، 20 اردیبهشت ماه 95  برگزار می شود.

طبق ماده 3 آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

چنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به حدنصاب نرسد، هیات مدیره در همان جلسه موعد برگزاری نوبت دوم را از 15 الی 30 روز بعد تعیین می‌نمایند.

لازم به توضیح است، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان 20 اردیبهشت ماه 95  از ساعت 14 الی 17 در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی- خیابان شهید موسوی(فرصت) برگزار می شود.


تبلیغات