1401/5/27 : پنجشنبه
کد خبر : 102082
تاریخ ارسال : 1395/01/25    

28 فروردین ماه در خانه هنرمندان/

مجمع عمومی کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی برگزار می شود

مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون خوانندگان کلاسیک، شنبه 28 فروردین ماه ساعت 14 در خانه هنرمندان برگزار می شود.
مجمع عمومی کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی برگزار می شود
مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون خوانندگان کلاسیک، شنبه 28 فروردین ماه ساعت 14 در خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون خوانندگان کلاسیک،شنبه 28 فروردین ماه ساعت 14 در خانه هنرمندان برگزار می شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه(مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شد. 

کلیه اعضای کانون خوانندگان کلاسیک می توانند با مطالعه آئین نامه انتخابات خانه موسیقی- لینک زیر- به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند.

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

نشانی خانه هنرمندان: خیابان طالقانی- خیابان شهید موسوی(فرصت)  خانه هنرمندان ایران


تبلیغات