1400/7/2 : جمعه
کد خبر : 102027
تاریخ ارسال : 1394/12/15    

25 اسفند در ساختمان شماره1/

مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی برگزار می شود

مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون پژوهشگران، سه شنبه 25 اسفند ماه ساعت 14 در ساختمان شماره 1 برگزار می شود.
مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی برگزار می شود
مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون پژوهشگران، سه شنبه 25 اسفند ماه ساعت 14 در ساختمان شماره 1 برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت اول کانون پژوهشگران جهت انتخابات هیئت مدیره کانون، 25 اسفند ماه ساعت 14، در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه(مصوب 20 دی ماه 1394)  از اسفند سال جاری آغاز می شود. 

کلیه اعضای کانون پژوهشگران می توانند با مطالعه آئین نامه انتخابات خانه موسیقی- لینک زیر- به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند.

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

نشانی خانه موسیقی ساختمان شماره1: خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده- پلاک 270تبلیغات