1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100231
تاریخ ارسال : 1390/03/24    ساعت ارسال :

دوازده عضو جدید در کانون خوانندگان کلاسیک

در جلسه روز یکشنبه هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی، با عضویت 12 نفر در این کانون موافقت شد.
دوازده عضو جدید در کانون خوانندگان کلاسیک

در جلسه روز یکشنبه هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی، با عضویت 12 نفر در این کانون موافقت شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک روز یکشنبه با حضور نسرین ناصحی(رئیس هیئت مدیره)، شهلامیلانی، محمد رضا صفی، سودابه شمس و پوژنگ پروازی در ساختمان صبا تشکیل و به پرونده 20 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

در این جلسه تعداد 12 نفر وابسته دو و  2 نیز نفر برای آزمون در جلسات بعدی دعوت شدند. بقیه افراد متقاضی نیز عضو دوستدار در این کانون خواهند بود.

لازم به ذکر است جلسه آینده هیئت مدیره این کانون 25 تیر ماه خواهد بود.تبلیغات