1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 100230
تاریخ ارسال : 1390/03/24    ساعت ارسال :

روز یکشنبه در ساختمان فاطمی/

جلسه کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.
جلسه کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی،جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان با حضور مصطفی کمال پورتراب(رئیس هیئت مدیره)، داود گنجه ای، محمد سریر، هادی منتظری، آذر هاشمی و انوش جهانشاهی(بازرس) روز یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و طی آن به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

در این جلسه تعداد 14 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که سه نفر عضو پیوسته، 4 نفر وابسته یک، و 7 نفر وابسته دو شناخته شدند.تبلیغات