1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100215
تاریخ ارسال : 1390/03/09    ساعت ارسال :

در جلسه روز دوشنبه/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

در هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی به پرونده 17 نفر از متقاضیان عضویت در این کانون رسیدگی شد.
پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

در هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی به پرونده 17 نفر از متقاضیان عضویت در این کانون رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک با حضور اکبر محمدی(رئیس هیئت مدیره کانون)، سیمون آیوازیان، مهرک صفائیه، امیر پدرام طاهریان و خسرو بهرامی(بازرس کانون)، صبح دوشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد.

در این جلسه به پرونده 17 نفر از  متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد که طی آن یک نفر به عنوان عضو پیوسته ، 11 نفر وابسته 2 و یک نفر عضو دوستدار تعیین سطح شده و بقیه افراد نیز برای آزمون مجدد دعوت شدند.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک 16 خرداد ماه در ساختمان صبا خواهد بود.تبلیغات