1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100196
تاریخ ارسال : 1390/02/26    ساعت ارسال :

روز گذشته در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده هفت نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده هفت نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی با حضور مصطفی کمال پورتراب(رئیس هیئت مدیره)، داود گنجه ای، دکتر محمد سریر، آذر هاشمی و انوش صدری جهانشاهی(بازرس کانون) تشکیل شد.

در این جلسه به پرونده هفت نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد که طی آن سه نفر به عنوان عضو پیوسته، سه نفر به عنوان وابسته 1 و یک نفر نیز وابسته 2 تعیین سطح شدند.تبلیغات