1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100183
تاریخ ارسال : 1390/02/21    ساعت ارسال :

در جلسه روز چهارشنبه کانون/

پرونده دو نفر از متقاضیان عضویت در کانون آهنگسازان بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی، روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و پرونده دو نفر از متقاضیان عضوت و بیمه رسیدگی شد.
پرونده دو نفر از متقاضیان عضویت در کانون آهنگسازان بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی، روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و پرونده دو نفر از متقاضیان عضوت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره کانون)، سید محمد میر زمانی، امیر بکان و سارا نجفی(بازرس کانون) تشکیل و در مورد مسائل کانون بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه به پرونده دو نفر از متقاضیان عضویت رسیدگی شد که هیچ کدام واجد شرایط عضویت نبودند ولی از یک نفر برای مصاحبه در جلسات آتی دعوت شد.

لازم به ذکر است، جلسه آینده این کانون در تاریخ 18 خرداد تشکیل خواهد شد.تبلیغات