1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100174
تاریخ ارسال : 1390/02/19    ساعت ارسال :

در جلسه روز گذشته صورت گرفت/

تایید عضویت چهار نفر در کانون خوانندگان کلاسیک

هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی آن به پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی کرد.
تایید عضویت چهار نفر در کانون خوانندگان کلاسیک

هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی  آن به پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک با حضور نسرین ناصحی(رئیس هیئت مدیره کانون)، محمدرضا صفی، سودابه شمس و پوژنگ پروازی تشکیل شد و به پرونده 8 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

در این جلسه چهار نفر به عنوان وابسته 2، و سه نفر به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح شدند و از یک نفر دیگر نیز در جلسات بعدی آزمون گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است، جلسه آینده هیئت مدیره این کانون در تاریخ 22 خرداد خواهد بود.تبلیغات