1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100151
تاریخ ارسال : 1390/02/04    ساعت ارسال :

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

اولین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی در سال جدید، بعد ازظهر یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد.
هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

اولین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی در سال جدید، بعد ازظهر یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور مصطفی کمال پورتراب(رئیس هیئت مدیره کانون)، داود گنجه ای، دکتر محمد سریر، هادی منتظری، آذر هاشمی و انوش صدری جهانشاهی(بازرس) تشکیل شد و پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این جلسه درباره پررنگ تر شدن فعالیت های این کانون صحبت هایی مطرح شد و اعضای هیئت مدیره در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این جلسه تعداد 13 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که شش نفر به عنوان عضو پیوسته،دو نفر وابسته1 و چهار نفر وابسته 2 تعیین سطح شدند و یک نفر نیز برای ارائه مدارک مجددا دعوت شد.تبلیغات