1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100146
تاریخ ارسال : 1390/02/01    ساعت ارسال :

روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در جلسه روز چهارشنبه هیئت مدیره کانون آهنگسازان، به پرونده نه نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در جلسه روز چهارشنبه هیئت مدیره کانون آهنگسازان، به پرونده نه نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان با حضور تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره کانون)، وارطان ساهاکیان، علی بکان و لوریس هویان روز چهار شنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد. 

در این جلسه ضمن رسیدگی به مسائل کانون، پرونده نه نفر از متقاضیان بیمه و عضویت هم مورد بررسی قرار گرفت که یک نفر به عنوان وابسته 1 و یک نفر نیز به عنوان وابسته 2 تعیین سطح شدند.

همچنین با ارتقا سطح عضویت دو نفر به وابسته 1 موافقت گردید و یک نفر نیز برای مصاحبه در جلسه آینده دعوت شد. ضمنا با عضویت دیگر متقاضیان نیز موافقت نشد.

 لازم به ذکر است، جلسه بعدی کانون در تاریخ 21 اردیبهشت تشکیل می شود.تبلیغات