1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1390/01/30    ساعت ارسال :

روز دوشنبه در ساختمان صبا/

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی، روز گذشته پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت را بررسی کرد.
کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی، روز گذشته پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت را بررسی کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی روز دوشنبه،در ساختمان صبا با حضور اکبر محمدی(رئیس هیئت مدیره کانون)، سیمون آیوازیان، امیر پدرام طاهریان، مهرک صفائیه و خسرو بهرامی(بازرس)  تشکیل شد.

در این جلسه به تعداد 5 پرونده رسیدگی شد که دو نفر به عنوان وابسته 1 و سه نفر به عنوان وابسته 2 تعیین سطح شدند.

لازم به ذکر است جلسه بعدی این کانون در تاریخ 12 اردیبهشت برگزار می شود.تبلیغات