1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100093
تاریخ ارسال : 1389/12/17    ساعت ارسال :

در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک، دوشنبه در ساختمان شماره2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک، دوشنبه در ساختمان شماره2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور اکبر محمدی(رئیس هیئت مدیره کانون)، سیمون آیوازیان، مهرک صفائیه، امیر پدرام طاهریان و خسرو بهرامی(بازرس) تشکیل و به پرونده 22 از متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه تعداد یک نفر به عنوان عضو پیوسته، یک نفر وابسته 1، هفت نفر وابسته 2 و سه نفر نیز به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح شدند. همچنین 9 نفر جهت آزمون در جلسه آینده دعوت شده و 3 نفر نیز عضو دوستدار شناخته شدند.

لازم به ذکر است جلسه آینده هیئت مدیره این کانون در تاریخ 29 فروردین سال 90 تشکیل می شود.تبلیغات