1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100082
تاریخ ارسال : 1389/12/09    ساعت ارسال :

صبح امروز در ساختمان صبا/

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

سومین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان رسیدگی شد.
هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

سومین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور مصطفی کمال پورتراب(رئیس هیئت مدیره کانون)، داود گنجه ای، محمد سریر و آذر هاشمی تشکیل و به پرونده تعداد16 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی گردید.

در این جلسه تعداد یک نفر از متقاضیان به عنوان عضو پیوسته، شش نفر به عنوان وابسته 1 و هفت نفر به عنوان وابسته 2تعیین سطح شدند.

همچنین دو نفر نیز برای بررسی بیشتر به مصاحبه در جلسه بعدی دعوت شدند. جلسه بعدی این کانون در سال آینده تشکیل خواهد شد.تبلیغات