1401/9/10 : پنجشنبه
کد خبر : 100077
تاریخ ارسال : 1389/12/07    ساعت ارسال :

صبح امروز در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی ، صبح امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی ، صبح امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور داریوش پیرنیاکان(رئیس هیئت مدیره)، علی اکبر شکارچی، زیدالله طلوعی، ایمران حیدری، کوثرعلی شهبازی و ویدا روستا(بازرس کانون) تشکیل شد.

در این جلسه به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد و اعضا تعیین سطح گردیدند.تبلیغات