1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100076
تاریخ ارسال : 1389/12/07    ساعت ارسال :

صبح امروز در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

آخرین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی در سال 1389، صبح امروز در محل خانه موسیقی ساختمان صبا تشکیل و به مسائل مختلف رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

آخرین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی در سال 1389، صبح امروز در محل خانه موسیقی ساختمان صبا تشکیل و به مسائل مختلف رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور هنگانه اخوان(رئیس هیئت مدیره)، حمید رضا نوربخش، مظفر شفیعی ، قاسم رفعتی و فاطمه مقدم(بازرس) تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

در این جلسه یک نفر یه عنوان وابسته1، پنج نفر به عنوان وابسته 2 و سه نفر نیز به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح گردیدند و با بیمه 5 نفر از اعضا نیز موافقت شد.

لازم به ذکر است جلسه بعدی هیئت مدیره این کانون در سال 1390 برگزار خواهد شد.تبلیغات