1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100065
تاریخ ارسال : 1389/11/25    ساعت ارسال :

صبح امروز در ساختمان صبا/

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی آن سیمون آیوازیان به عنوان نایب رئیس کانون انتخاب شد.
هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی آن سیمون آیوازیان به عنوان نایب رئیس کانون انتخاب شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، کانون نوازندگان کلاسیک با حضور اکبر محمدی (رئیس هیئت مدیره)، سیمون آیوازیان، خسرو بهرامی، امیرپدرام طاهریان و مهرک صفائیه صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به تعدادی از پرونده های عضویت و بیمه رسیدگی شد.

در این جلسه به تعدادی از پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد که تعداد یک نفر به عنوان وابسته 1، سه نفر به عنوان وابسته 2 و سه نفر نیز به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح گردیدند.

همچنین در این جلسه سیمون آیوازیان به عنوان نایب رئیس کانون و امیرپدرام طاهریان به عنوان نماینده و رابط کانون انتخاب و معرفی شدند.تبلیغات