1398/5/27 : یکشنبه
کد خبر : 100965
تاریخ ارسال : 1392/02/03    ساعت ارسال :

طلوع رنگ ها

گروه سل
طلوع رنگ ها

گروه سل

در آلبوم "طلوع رنگ ها" آثاری از ژرژ بیزه، كلود دبوسی، ادوارد الگار، پیترو ماسكانی، موریس راول، یواخیم راف، چارلز گونو، گایتانو براگا، لویی كلود داكن، لی لی بولانژه، فلوران اشمیت و فرانتز لها به اجرا در آمده است.

در این آلبوم بهمن مه آبادی (سولیست ویولن و سرپرست گروه)، نهال محبی(ویولن)، سارا عبدالله زاده(پیانو) و مریم تاجیک، سیامک سلطانی زاده، شهاب ابطحی، پوریا کشاورز، ارغوان صباحی و  پرنشید شکوهی همکاری دارند.

نشر موسسه سلقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات