1398/6/1 : جمعه
کد خبر : 100047
تاریخ ارسال : 1389/11/18    ساعت ارسال :

ظهرامروز در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، ظهرامروز در ساختمان شماره2 تشکیل و به مسائل این کانون رسیدگی شد.
جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، ظهر امروز در ساختمان شماره2 تشکیل و به مسائل این کانون رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور بهروز وجدانی (رئیس هیئت مدیره)، حمیدرضا عاطفی، احمد صدری و جهانگیر نصری اشرفی برگزار و به پرونده چهار نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

در این جلسه پس از بررسی پرونده متقاضیان یک نفر به عنوان وابسته 1و دو نفر به عنوان وابسته2 تعیین سطح شدند و یک نفر نیز فاقد شرایط عضویت شناخته شد.

همچنین در این جلسه نمونه صوتی مربوط به یک طرح رسیده به کانون، به منظور بررسی محتوایی در اختیار یکی از اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

لازم به ذکر است جلسه آینده هیئت مدیره این کانون روز نهم اسفند و مکان آن موزه صبا خواهد بود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات