1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100672
تاریخ ارسال : 1391/04/10    ساعت ارسال :

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد
هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، هفدهمین جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان روز چهارشنبه با حضور تقی ضرابی، وارطان ساهاکیان، علی بکان، امیر معینی و سارانجفی(بازرس کانون) تشکیل شد و پرونده های رسیده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بررسی سوابق هنری متقاضیان 1 نفر بعنوان عضو پیوسته و 2 نفر عضو وابسته یک تعیین سطح شدند. همچنین از 4  نفر دیگر نیز برای مصاحبه حضوری دعوت بعمل آمد .

لازم به توضیح است، جلسه آینده این کانون در تاریخ 28 تیرماه برگزار می شود.


تبلیغات