1400/7/2 : جمعه
کد خبر : 100606
تاریخ ارسال : 1391/03/17    ساعت ارسال :

از سوی هیئت مدیره کانون پژوهشگران/

مسئول پیگیری طرح های پژوهشی تعیین شد

هیئت مدیره کانون پژوهشگران بهروز مبصری را به عنوان نماینده کانون جهت پیگیری طرح های پژوهشی تعیین کرد.
مسئول پیگیری طرح های پژوهشی تعیین شد

هیئت مدیره کانون پژوهشگران بهروز مبصری را به عنوان نماینده کانون جهت پیگیری طرح های پژوهشی مطرح شده تعیین کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه روز سه شنبه با حضور بهروز وجدانی، حمید رضا عاطفی و بهروز مبصری تشکیل شد و مسائل کانون مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بهروز مبصری به عنوان نماینده پیگیری طرح های پژوهشی که از سوی هیئت مدیره کانون و یا خارج از این هیئت مدیره ارائه می گردد تعیین شد.

همچنین در این جلسه و در ادامه اصلاح آئین نامه عضویت کانون مصوب شد افراد متقاضی عضویت در هیئت مدیره کانون پژوهشگران از اعضای پیوسته یا از اعضای وابسته1 باشند . در ادامه نیز قرار شد رئیس کانون نامه ای در رابطه با مشکلات انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی به مدیریت خانه ارسال نمایند.

لازم به توضیح است، جلسه آینده هیئت مدیره کانون پژوهشگران 30 خرداد تشکیل خواهد شد.تبلیغات