1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 100592
تاریخ ارسال : 1391/03/07    ساعت ارسال :

هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل جلسه داد

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت مورد بررسی قرار گرفت.
هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل جلسه داد

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور هنگامه اخوان، نصرالله ناصح پور، حمیدرضا نوربخش، قاسم رفعتی از اعضای هیئت مدیره و فاطمه مقدم (بازرس) تشکیل شد و پرونده 8 نفر از متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون پس از اخذ آزمون از متقاضیان و بررسی پرونده آنها 1 نفر را به عنوان وابسته یک و 7 نفر را وابسته دو تعیین سطح کردند.

همچنین مقرر شد جلسه آینده این کانون در تاریخ 20 خرداد تشکیل شود.تبلیغات