1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100568
تاریخ ارسال : 1391/02/18    ساعت ارسال :

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد
جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره کانون آهنگسازان، تقی ضرابی، وارطان ساهاکیان، علی بکان، امیر معینی و سارا نجفی(بازرس کانون) تشکیل شد و پرونده های رسیده جهت عضویت و بیمه بررسی شد.

در این جلسه 6 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که با ارتقاء 1 عضو  به عنوان عضو پیوسته موافقت شد. همچنین 3 نفر عضو وابسته یک و 1 نفر وابسته دو تعیین سطح شدند. از یک نفر دیگر نیز برای مصاحبه در جلسات آتی دعوت بعمل آمد.

لازم به توضیح است، کانون آهنگسازان خانه موسیقی در حال حاضر نزدیک به 330 عضو دارد و جلسات هیئت مدیره این کانون در چهارشنبه اول هر ماه برگزار می شود.


تبلیغات