1401/5/27 : پنجشنبه
کد خبر : 100563
تاریخ ارسال : 1391/02/10    ساعت ارسال :

در نخستین جلسه سال 91/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون خوانندگان سنتی بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده متقاضیان عضویت در کانون خوانندگان سنتی بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، نخستین جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی در سال جدید، روز گذشته با حضور هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، نصرالله ناصح پور و فاطمه مقدم(بازرس کانون) تشکیل شد و 8 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه 1 نفر به عنوان عضو پیوسته، 1 نفر وابسته یک و 3 نفر وابسته دو تعیین سطح شدند و سه نفر نیز برای آزمون مجدد در جلسه ها آتی دعوت شدند.

کانون خوانندگان سنتی نزدیک به 1700 عضو دارد و هیئت مدیره این کانون هر 15 روز یکبار طی جلساتی پرونده های متقاضیان بیمه و عضویت را بررسی می کنند.

لازم به توضیح است، جلسه آینده هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه برگزار می شود.تبلیغات