1400/7/2 : جمعه
کد خبر : 100561
تاریخ ارسال : 1391/02/13    ساعت ارسال :

در نخستین جلسه سال جدید/

پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جدید، به پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.
پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جدید، به پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران روز سه شنبه با حضور بهروز وجدانی، حمیدرضا عاطفی، بهروز مبصری و بابک خضرایی در ساختمان صبا تشکیل شد.

در این جلسه پرونده دو نفر از متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سوابق آنها، یک نفر به عنوان عضو وابسته 1 و یک نفر عضو دوستدار شناخته شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد بهروز وجدانی مقاله ای را در مورد پژوهشگران موسیقی به هیئت مدیره بنویسند و همچنین تا هفته آینده بابک خضرایی روز مقام موسیقی را اعلام نمایند.

لازم به توضیح است، جلسه آینده کانون پژوهشگران در تاریخ 19 اردیبهشت برگزار می شود.تبلیغات