1399/5/17 : جمعه
کد خبر : 100561
تاریخ ارسال : 1391/02/13    ساعت ارسال :

در نخستین جلسه سال جدید/

پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جدید، به پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.
پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جدید، به پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران روز سه شنبه با حضور بهروز وجدانی، حمیدرضا عاطفی، بهروز مبصری و بابک خضرایی در ساختمان صبا تشکیل شد.

در این جلسه پرونده دو نفر از متقاضیان بیمه و عضویت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سوابق آنها، یک نفر به عنوان عضو وابسته 1 و یک نفر عضو دوستدار شناخته شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد بهروز وجدانی مقاله ای را در مورد پژوهشگران موسیقی به هیئت مدیره بنویسند و همچنین تا هفته آینده بابک خضرایی روز مقام موسیقی را اعلام نمایند.

لازم به توضیح است، جلسه آینده کانون پژوهشگران در تاریخ 19 اردیبهشت برگزار می شود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات