1401/7/7 : پنجشنبه
کد خبر : 100030
تاریخ ارسال : 1389/11/04    ساعت ارسال :

صبح امروز در ساختمان شماره 2/

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

اعضای هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان شماره2 تشکیل جلسه دادند.
کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

اعضای هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان شماره2 تشکیل جلسه دادند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک با حضور اکبر محمدی(رئیس هیئت مدیره)، سیمون آیوازیان، مهرک صفائیه، امیر پدرام طاهریان و خسرو بهرامی(بازرس) تشکیل و به پرونده تعداد 11 نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

در این جلسه تعداد یک نفر از متقاضیان به عنوان عضو پیوسته، سه نفر به عنوان وابسته1 و پنج نفر نیز به عنوان وابسته 2 تعیین سطح گردیده و با بیمه تمامی این اعضا موافقت شد.

همچنین یک نفر به عنوان عضو دوستدار و  پرونده یک نفر دیگر نیز به کانون خوانندگان ارجاع شد.تبلیغات