1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 100493
تاریخ ارسال : 1390/11/26    ساعت ارسال :

آزمون کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی در ساختمان صبا تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته شد.
آزمون کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی در ساختمان صبا تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک با حضور اکبر محمدی، مهرک صفائیه، سیمون آیوازیان و امیر پدرام طاهریان از اعضای هیئت مدیره و اکبر محمدی (بازرس کانون) تشکیل شد و 14 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از اخذ آزمون و بررسی پرونده متقاضیان عضویت و بیمه، 1 نفر وابسته یک، 9 نفر وابسته دو و 1 نفر نیز عضو دوستدار شناخته شدند.

همچنین 2 نفر دیگر نیز برای آزمون مجدد دعوت شدند و با عضویت 1 نفر دیگر نیز موافقت نشد.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در اسفند ماه برگزار می شود که آخرین جلسه در سال جاری خواهد بود.تبلیغات