1399/6/30 : یکشنبه
کد خبر : 100453
تاریخ ارسال : 1390/10/13    ساعت ارسال :

رساله موسیقی «کلیات یوسفی»

منسوب به ضیاءالدین یوسف بازخوانی و ویرایش : بابک خضرائی
رساله موسیقی «کلیات یوسفی»

منسوب به ضیاءالدین یوسف
بازخوانی و ویرایش : بابک خضرائی

کلیات یوسفی از معدود رسالات موسیقی دوره قاجاریه، شاهدی بر تداوم علم و عمل موسیقی زمانه خویش است. بیشتر بخش های آن تکرار مطالب  رسالات کهن تر، به ویژه رسالات دوره صفوی است؛ اما پاره ای اختلافات و آمدن برخی اصطلاحات نشان می دهد که نویسنده تنها یک نسخه بردار نبوده و به موسیقی عصر خود نیز توجه داشته است.

این رساله یک مقدمه دارد و به گفته مولف مشتمل بر پنج فصل است اما تنها عنوان سه فصل ان مشخص شده است. در این کتاب کوشش شده تا با توجه به شباهت های این رساله با رساله میر صدرالدین قزوینی، فصل های چهارم و پنجم نیز مشخص شود. عناوین فصل های پنجگانه این رساله به شرح ریز است. "فصل اول در ذکر مقامات و اسامی آن"، "فصل دوم در بیان آواز ها"، "فصل سوم در اسامی بیست و چهار شعبه و ذکر برخواستن هر دو از آنها از روی یک مقام"، "فصل چهارم در بیان آن که در هر وقت چه آهنگی باید باید خوانده شودو بیان شَدّها"، "فصل پنجم در بیان اصول و اصناف تصانیف". همچنین در این کتاب تصویری از نسخه اصلی «کلیت یوسفی» منتشر شده است.

لازم به توضیح است، این کتاب در جشن دوازدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی در بخش کتاب های علمی پژوهشی حائز رتبه سوم شد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات