1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/11/08    

در جلسه هئیت مدیره خانه موسیقی ایران مطرح شد

ضرورت رفع ممنوعیت آوازخوانی زنان

اعضا هئیت مدیره خانه موسیقی ایران موضوع آواز خوانی زنان در برنامه های رسمی موسیقی را پیگیری می کنند.
ضرورت رفع ممنوعیت آوازخوانی زنان

 

 

 

 

اعضا هیئت مدیره خانه موسیقی ایران در جلسه روز یکشنبه 2 بهمن ماه اعلام کردند که موضوع آواز خوانی زنان در برنامه های رسمی موسیقی را با جدیت پیگیری می کنند.

 

  به گزارش خانه موسیقی ایران، جلسه ی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران روز یکشنبه 2 بهمن ماه با حضور تمامی اعضا در محل خانه موسیقی برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه در خصوص برنامه ها، مسائل و مشکلات صنف بحث و بررسی صورت گرفت.

 در ادامه جلسه و پیرو مطالبات مطرح شده در سال های گذشته پیرامون موضوع "ازاد سازی آواز زنان" و مشارکت همیشگی این قشر از هنرمندان در برنامه های فرهنگی و هنری با توجه به تحولات اجتماعی اعضا هیئت مدیره خانه موسیقی خواستار تغییر نگاه مدیران و متولیان امر شده و به جد خواهان حضور زنان در برنامه های رسمی موسیقی در ایران شدند.

همچنین در نامه ای که متعاقبا از سوی خانه موسیقی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شود، این ماجرا مطرح شده و پیگیری خواهد شد.

 تبلیغات