1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1401/10/24    

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″ردیف برگزیده برای ساز نی″ منتشر شد

کتاب ″ردیف برگزیده برای ساز نی″ با تنظیم و اجرا خلیل ملکی و به همت انتشارات ماهور منتشر شد.
کتاب ″ردیف برگزیده برای ساز نی″ منتشر شد

 

کتاب "ردیف برگزیده برای ساز نی" با تنظیم و اجرا خلیل ملکی و به همت انتشارات ماهور منتشر شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، کتاب "ردیف برگزیده برای ساز نی" برگرفته از کتاب دوره‌ی ابتدایی سنتور استاد فرامرز پایور با تنظیم و اجرا خلیل ملکی و توسط انتشارات ماهور  همراه با چهار سی دی صوتی روانه بازار کتاب شد.

در توضیح این کتاب آمده است:

کتاب حاضر باز نویسی دوره ی ابتدایی سنتور استاد فرامرز پایور در کوک های متداول برای اجرای ساز نی است. توجه به روایت های مختلف ردیف موسیقی به همراه بهره گیري از گونه های موسیقی ایرانی مانند مقدمه، چهارمضراب و رنگ در هر دستگاه، و همچنین استفاده از یک غزل با وزن عروضی مشخص، براي بیان حالت هاي آوازي گوشه هاي مختلف، و پیوستگی و هماهنگی بین گوشه ها و فرود یک گوشه با آغاز گوشه ی بعد، از برجستگی های کتاب دوره ی ابتدایی استتبلیغات