1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/10/19    

در جلسه هئیت مدیره خانه موسیقی ایران مطرح شد

اعتراض هیئت مدیره خانه موسیقی ایران به اعدام های اخیر

اعضا هئیت مدیره خانه موسیقی ایران در مورد موضوع اعدام های اخیر مراتب اعتراض و ناخشنودی خود را اعلام کردند.
اعتراض هیئت مدیره خانه موسیقی ایران به اعدام های اخیر

 

اعضا هیئت مدیره خانه موسیقی ایران در جلسه روز یکشنبه 18 دی ماه مراتب اعتراض خود نسبت به اعدام های اخیر را اعلام کردند.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، جلسه ی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران روز یکشنبه 18 دی ماه با حضور تمامی اعضا در محل خانه موسیقی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه یاد و خاطره عزیزان درگذشته در پرواز هواپیمایی اکراین گرامی داشته شد و در ادامه  این جلسه در خصوص برنامه ها، مسائل و مشکلات صنف بحث و بررسی صورت گرفت.

همچنین در این نشست که تحت تاثیر مسائل و التهابات اخیر جامعه برگزار شد اعضا نسبت به روند جاری بویژه موضوع اعدام ها مراتب اعتراض و ناخشنودی خود را اعلام کردند.

براین اساس هیئت مدیره این روند را برخلاف بر قراری آرامش در جامعه و در راستای تشدید التهابات و بر ضد منافع ملی ارزیابی نمودند.تبلیغات