1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/10/17    

انتشار یک کتاب موسیقی

شیوه‌نامه‌ی آموزش ساز گیتار برای کودکان ایرانی منتشر شد

جلد دوم کتاب ″شیوه‌نامه‌ی آموزش ساز گیتار برای کودکان ایرانی″ منتشر شد.
 شیوه‌نامه‌ی آموزش ساز گیتار برای کودکان ایرانی منتشر شد

 

 

جلد دوم کتاب "شیوه نامه ی آموزش ساز گیتار برای کودکان ایرانی"  نوشته مهرداد پاکباز و به همت انتشارات ماهور منتشر شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران در توضیح این کتاب آمده:

در این شیوه‌نامه (متد) کوشیده‌ایم تا «موضوعیت» تدریس موسیقی به کودکان ایرانی — چه از منظر روان‌شناختی و چه در تناسب با فرهنگ ایرانی— اساس کار قرار گیرد تا «مدلی» آموزشی ولی «شاگرد مدار» متناسب با ضروریات و مطالبات خاص کودکان امروز ایران ارائه شود. این مدل آموزشی پیرو نگرش «مکتب برلین» نتیجه تئوری و عمل بوده و در طی سال‌های متمادی —چه در طراحی محتوای جلسات تدریس و چه در روند عملی آموزش— همواره مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفته است. با این وجود نویسنده بر این باور است که پیاده‌سازی جلسات —چه در محتوا  و چه در تسلسل‌— می‌تواند تابع نظر آموزگار و «فردیت» شاگرد شکل بگیرد و منجر به تغییرات و تبدیل‌های درون ساختاری نیز بشود. این شیوه‌نامه در سه جلد تدوین شده و اکنون جلد اول (پیش‌دبستان)  و جلد دوم (دبستان) منتشر شده است.

 تبلیغات