1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1401/10/04    

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب خنیاگر غمگین منتشر شد

کتاب خنیاگر غمگین نوشته ارشد تهماسبی منتشر شد.
 کتاب خنیاگر غمگین منتشر شد

 

 

کتاب "خنیاگر غمگین" نوشته ارشد تهماسبی منتشر و توسط انتشارات ماهور راهی بازار کتاب شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، د توضیحات این کتاب نوشته شده:

 

حدود بیست سال قبل مجموعه‌ای از ساخته‌هایم را در کتابی با عنوان عشق مانْد منتشر کردم و اینک دفتر دیگری از آثارم را فرا روی علاقه‌مندان موسیقی می‌گذارم. همة اینها آهنگ‌هایی هستند که طبیعتاً خودم دوستشان دارم و بعضی‌شان مثل تصنیف‌های «زمستان» و سرودهای «ایران» و «ای ایرانی» و ... قطعاتِ بهاریه و مهربانی و ... تا کنون در هیچ آلبومی اجرا نشده‌اند و آثار به‌اصطلاح دست‌ِ اولی هستند که شاید ــ و امیدوارم ــ برای دوستداران موسیقی نیز، از نظر ساختار و کیفیت آهنگ، این ویژگی را داشته باشند. در این کتاب، تاریخ ساختن همة آهنگ‌ها را ذکر کرده‌ام؛ قدیم‌ترین آنها مربوط به سال 1361 (بیست‌وپنج سالگیِ من) و جدید‌ترین آنها مربوط به سال 1401 (شصت‌وپنج سالگیِ من) است. قضاوت دربارة چگونگی نگاهم به موسیقی و بازتاب آن در ساخته‌هایم، در این بازة «چهل ساله»، باشد به عهدة شما عزیزان..تبلیغات