1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/09/02    

در جلسه کانون سازندگان ساز مطرح شد

مشکلات سازندگان ساز بررسی می شود

اعضا هیئت مدیره کانون سازندگان ساز کنار هم جمع شده و پرونده اعضا کانون را بررسی کردند.
مشکلات سازندگان ساز بررسی می شود

 

 

در ادامه سلسله جلسات کانون های خانه موسیقی ایران، جلسه اعضا هیئت مدیره کانون سازندگان ساز روز سه شنبه اول آذر ماه در در خانه موسیقی ایران برگزار شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، اعضا هیئت مدیره کانون سازندگان ساز آقایان علیرضا جاوید مقدم، مجتبی نوابی، تورج جمالی، ناصر برزی، هوشنگ اکبری و شاهرخ حاتمی (بازرس) در این جلسه به وضعیت پرونده اعضا این کانون و مشکلات اعضا رسیدگی کردند.

همچنین مقرر شد برای پذیرفتن اعضا جدید به این کانون در صورت نیاز جلسات حضوری با افراد  برگزار شود.تبلیغات