1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/09/02    

در جلسه کانون پژوهشگران خانه موسیقی عنوان شد

نشست های پژوهشی خانه موسیقی تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.

جلسه کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران برگزار شد.
نشست های پژوهشی خانه موسیقی تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.

 

 

در ادامه جلسات کانون های خانه موسیقی ایران، روز یکشنبه 29 آبان ماه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی پرونده اعضا خود را مورد بررسی قرار داد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، جلسه کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران با حضور اعضا هیئت مدیره برگزار شد و پرونده اعضا این کانون و اعضا جدید بررسی شد.

در این جلسه حمیدرضا عاطفی، حمیدرضا اردلان، بهروز وجدانی، امیر عباس ستایشگر و بهروز مبصری حضور داشتند و عنوان شد به دلیل شرایط اجتماعی نشست های پژوهشی این کانون که هر ماه برگزار می شد تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.

برنامه های آینده کانون پژوهشگران متعاقبا اعلام می شود.تبلیغات