1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/09/01    

کانون صدابرداران پرونده اعضا خود را بررسی کرد

کانون صدا برداران خانه موسیقی ایران پرونده اعضا قدیمی و جدید خود را بررسی کرد و خواستار تعامل بیشتر با سایر کانون ها شد.
کانون صدابرداران پرونده اعضا خود را بررسی کرد

 

در ادامه جلسات کانون های خانه موسیقی ایران،  اعضا هیت مدیره کانون صدابرداران روز دوشنبه 30 آبان ماه تشکیل جلسه داد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، تعدادی از اعضا هیت مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ایران، علیرضا انصاری، سوسن بخشایش و علیرضا آزادگان مهر در این جلسه پرونده اعضا خود را بررسی کرده و در مورد پرونده های جدید و نحوه حضور اعضا جدید در این کانون گفت و گو کردند.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه نحوه تعامل با سایر کانون های خانه موسیقی ایران بوده است زیرا تمام کانون ها با صدابرداران در ارتباط هستند و این نیازمند همراهی و همدلی بیشتر با سایر هنرمندان در کانون های خانه موسیقی است.

همچنین کانون صدابرداران برنامه هایی همچون برگزاری کلاس های آموزشی را در دستور کار خود دارد که در وقت مناسب در مورد نحوه تشکیل این کلاس ها اطلاع رسانی خواهد شد.

 تبلیغات