1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/08/24    

پرونده اعضا کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

در ادامه جلسات کانون های خانه موسیقی ایران، پرونده اعضا کانون نوازندگان کلاسیک توسط هیئت مدیره این کانون بررسی شد.
پرونده اعضا کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

 

 

در ادامه جلسات کانون های خانه موسیقی ایران، روز دوشنبه 23 آبان ماه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک با حضور در خانه موسیقی ایران پرونده اعضا خود را مورد بررسی قرار داد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ایران متشکل از فرزاد دانشمند، امیرپدرام طاهریان، عبدالسعید خرمشاهی، خسرو بهرامی، علیرضا میرآقا و  سیده ماریه جلیلیان به عنوان بازرس کانون، صبح روز دوشنبه 23 آبان ماه پرونده اعضا این کانون را بررسی کرده و به درخواست ها رسیدگی کردند.

کانون نوازندگان کلاسیک پیش از این برنامه هایی مانند بزرگداشت برای اعضا پیشکسوت و برپایی کارگاهای آموزشی را در دستور کار خود داشت که به دلیل شیوع ویروس کرونا این برنامه ها متوقف شده و امید است در آینده برنامه های جدید اجرایی شود.تبلیغات