1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/08/18    

انتشار یک آلبوم موسیقی

موسیقی مناطق لک‌نشین منتشر شد

از مجموعه ″موسیقی نواحی ایران 78 ″موسیقی مناطق لک نشین منشر شد.
موسیقی مناطق لک‌نشین منتشر شد

 

 

از مجموعه موسیقی های نواحی ایران 78 آلبوم تازه ای با نام "موسیقی مناطق لک نشین" با سرنا نوازی عرفان مریدی و دهل شرفعلی مریدی توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، در توضیح این آلبوم موسیقی به قلم عرفان مریدی آمده:

آنچه که در اين آلبوم مي شنويد مقام هايي هستند که از نسل هاي قبل از مرحوم يوسف بگ مريدي (دودمان شامري)، جد بنده، به نسل هاي بعدي، يعني زنده يادان  اساتيد: رضا مريدي، ساعدبگ مريدي و اميربگ مريدي رسيده و توسط اين اساتيد به نسل بعدي که پدرم را شامل مي شود آموخته شده و بنده عرفان مريدي اين مقام ها را از پدربزرگم استاد رضا مريدي و پدرم شرفعلي مريدي آموخته ام.

مقام هايي که نواخته شده مربوط به مناطق لک نشين (يعني مناطقي از استان هاي لرستان، کرمانشاه، ايلام و همدان) در سبک و روايت استاد رضا مريدي است. در اين اثر پدرم افتخار دادند و بنده را با دهل همراهي کردند. اميد است اين اثر به يادگار بماند و نسل هاي بعدي را در جهت حفظ مقام ها تربيت کند



تبلیغات