1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/07/12    

با پیگیری خانه موسیقی ایران

خواننده ترانه ″برای..″ از زندان آزاد شد

با قید وثیقه ″شروین حاجی پور″ خواننده جوان از زندان آزاد شد.
خواننده ترانه ″برای..″ از زندان آزاد شد

 

با پیگیری خانه موسیقی ایران "شروین حاجی پور" خواننده جوان از زندان آزاد شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، با پیگیری خانه موسیقی ایران شروین حاجی پور خواننده جوان ترانه "برای.." با سپردن وثیقه از زندان ساری آزاد شده است.

روز یکشنبه 10 مهرماه اعضا هیئت مدیره خانه موسیقی خواستار آزادی این هنرمند جوان بودند و با پیگیری واحد حقوقی خانه موسیقی امروز 12 مهرماه این خواننده جوان از زندان آزاد شد.تبلیغات