1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1401/06/09    

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ منتشر شد

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ با موضوع آموزش موسیقی به کودکان منتشر شد.
کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ منتشر شد

 

کتاب "هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد"به همت محمدرضا شادمانی و توسط انتشارات آبگینه تبریز به چاپ رسیده است.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، کتاب "هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد" شامل ٥٠ نکته رفتاری آموزش موسیقی به کودکان و مناسب برای مدرسین خصوصا مدرسین کم تجربه و تازه کار است.

این کتاب به طرح و بررسی پنجاه روش ساده که به صورت عملی و تجربی در طی سالها آموزش موسیقی خصوصا آموزش کودکان و نوجوانان توسط نویسنده کتاب، محمدرضا شادمانی انجام و جمع آوری شده می پردازد.

در این کتاب به نکات بسیار ساده ای اشاره شده تا هنر آموزان و مدرسین گرامی با در نظر گرفتن این موارد ارتباط بهتری با هنرجو برقرار نموده و در نتیجه آموزش مطلوبی حاصل گردد.

گفتنی است بسیاری از این روشها در شاخه های دیگر آموزش نیز می تواند مفید باشد.تبلیغات