1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/06/01    

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″ده قطعه برای قوپوز″ منتشر شد

کتاب ″ده قطعه برای قوپوز″ با گردآوری و تنظیم محمد عطاپور منتشر شد.
کتاب ″ده قطعه برای قوپوز″ منتشر شد

 

کتاب "ده قطعه برای قوپوز" با گردآوری، تنظیم و آوانگاری محمد عطاپور  و همراه با سی دی تصویری در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، این کتاب گلچینی از موسیقی عاشیق های آذربایجان است. موسیقی عاشیق ها یکی از انواع شفاهی موسیقی مردم ترک است که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در این کتاب گردآوری شده است.

در این کتاب نگارنده تصمیم به آوانگاری آهنگ های عاشیقی گرفته است و آثار استاتید این رشته را جمع آوری و منتشر کرده است.

گفتنی است در نگارش این کتاب جنبه آموزشی برا علاقمندان هم مد منظر بوده تا بتوانند این قطعات را اجرا کنند.

این کتاب توسط انتشارات "یاشنا" در تبریز به چاپ رسیده است.

 تبلیغات