1401/9/10 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1401/06/01    

در مستر کلاس کیوان ساکت

راه‌ حل‌های برای جلوگیری از آسیب جسمی نوازندگی بیان می شود

مستر کلاس «کیوان ساکت» با موضوع آسیب های نوازندگی برگزار می شود.
راه‌ حل‌های برای جلوگیری از آسیب جسمی نوازندگی بیان می شود

 

 

مستر کلاس «کیوان ساکت»با موضوع آسیب های نوازندگی در شهر اصفهان برگزار می شود.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده تار و سه تار قرار است مستر کلاسی در شهر اصفهان برگزار کند که این مستر کلاس چهارشنبه دوم شهریور ماه سال جاری از سوی مجموعه فرهنگی «شهر آشوب» برپا می‌شود.

 

 این مسترکلاسدر مورد نوع نگاه نوازندگی و تکنیک‌های پیشرفته تار و سه تار، شیوه تمرین کردن و بهداشت نوازندگی است.

 

همچنین این کلاس آموزشی به مشکلات نوازندگان و افزایش ارتقای نوازندگی می‌پردازد که قرار است هنرجویان متوسط و پیشرفته بتوانند از مشکلات خود بگویند و راه‌حل‌های مناسبی را برای مشکلات آنها ارائه داده شود.

 

 تبلیغات