1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1401/05/28    

برپایی نشست خانه موسیقی ایران

نشست ماهانه خانه موسیقی ایران برگزار می شود

نشست ماهیانه هنرمندان و اعضا خانه موسیقی ایران 30 مرداد ماه برپا می شود.
نشست ماهانه خانه موسیقی ایران برگزار می شود

 

به رسم همیشگی خانه موسیقی ایران نشست ماهیانه هنرمندن و اعضا خانه موسیقی برگزار می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی ایران، به روال هر ماه در خانه موسیقی ایران نشست و گفت و گو میان هنرمندان و اعضا خانه موسیقی ایران روز یکشنبه 30 مرداد ماه و از ساعت 17 در محل خانه موسیقی ایران برگزار می شود.

گفتنی است به روال همیشگی این جلسات محل گفت و گو و اطلاع از آخریت اخبار و اطلاعات در خانه موسیقی خواهد بود.

از تمام علاقمندان دعوت می شود برای حضور در این برنامه روز یکشنبه 30 مرداد ماه و ساعت 17 در محل خانه موسیقی ایران حضور بهم رسانند.

 تبلیغات