1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1401/04/25    

مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.

امیرعباس ستایشگر به عنوان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.
مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.


به گزارش سایت خانه، امیرعباس ستایشگر به عنوان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.

سید امیرعباس ستایشگر متولد۱۳۵۸، دانش آموخته دوره کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره، دارای مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و همچنین دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی است.

ستایشگر، مسئولیت بخش نسلی دیگر، دبیری بخش پژوهش، عضویت در هیات انتخاب و داوری بخش موسیقی و رسانه را در ادوار مختلف جشنواره موسیقی فجر برعهده داشته است.

وی عضویت در هیات مدیره مجمع صنفی ناشران موسیقی، انجمن موسیقی استان تهران و کانون پژوهشگران خانه موسیقی و دبیر هنری همایش”حافظ و موسیقی”و”عطار و موسیقی” را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.

قبل از ستایشگر علی نیکنام انزابی این مسئولیت را بر عهده داشت که از خدمات دولتی بازنشسته شد.

خانه موسیقی برای مدیرعامل جدید انجمن آرزوی موفقیت دارد.تبلیغات