1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1401/04/25    

هفته ی آینده ، دوم مرداد /

نشست ماه برگزار می شود

نشست ماهیانه خانه موسیقی هفته ی آینده، یکشنبه دوم مرداد برگزار می شود.
نشست ماه برگزار می شود

 به گزارش سایت خانه ،نشست ماهیانه خانه موسیقی هفته ی آینده، یکشنبه دوم مرداد برگزار می شود.


پس از دوسال وقفه به علت شیوع ویروس کرونا، ماه گذشته نخستین نشست هنرمندان در آخرین یکشنبه خرداد ماه در محل خانه موسیقی برگزارشد.
نشست تیرماه که قرار بود آخرین یکشنبه این ماه برگزار شود به یکشنبه هفته ی آینده دوم مرداد ماه موکول شد.

در این نشست مراسم رونمایی از یک آلبوم موسیقی همراه با اجرایی از قطعاتی از این آلبوم و چند اجرای دیگر جزو برنامه های نشست هفته ی آتی خواهد بود.تبلیغات