1401/5/27 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1401/03/11    

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در خرداد سال جاری برگزار می شود.
 برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در خرداد سال جاری برگزار می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی،جلسات هیئت مدیره های جدید کانون های تخصصی در خرداد سال جاری برگزار و پرونده عضویت متقاضیان بررسی می شود.

 

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی به شرح زیر است:

 

كانون

روز

تاريخ

ساعت

محل

توضیحات

مدرسان

چهارشنبه

11/03/1401

11

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده

آهنگسازان

چهارشنبه

18/03/1401

14

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده / مصاحبه

خوانندگان کلاسیک

شنبه

21/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسي پرونده / آزمون

پژوهشگران

یکشنبه

22/03/1401

14

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده

صدابرداران

دوشنبه

23/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده

سازندگان ساز

سه شنبه

24/03/1401

10:30

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده / مصاحبه

خوانندگان سنتی

شنبه

28/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسي پرونده / آزمون

نوازندگان ایرانی

یکشنبه

29/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده

نوازندگان کلاسیک

دوشنبه

30/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده / آزمون

ناشران

سه شنبه

31/03/1401

10

ساختمان شماره 1

بررسی پرونده

 

 تبلیغات