1401/5/21 : جمعه
تاریخ ارسال : 1401/02/24    

تسلیت خانه موسیقی به منوچهر شاهسواری

خانه موسیقی ایران در پیامی درگذشت مادر گرامی آقای منوچهر شاهسواری(مدیرعامل خانه سینما) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به منوچهر شاهسواری

خانه موسیقی ایران در پیامی درگذشت مادر گرامی آقای منوچهر شاهسواری(مدیرعامل خانه سینما) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت مادر گرامی منوچهر شاهسواری(مدیرعامل خانه سینما)، خانه موسیقی ایران در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحومه آرزوی صبر و شکیبایی کرد.تبلیغات